Phàm là con người ai chả có vết, người thông minh thì khéo che đậy làm cho vết mờ đi, còn người si thì cứ làm vết đã sâu nay lại còn sâu hơn...

Vứt bỏ những thứ không đáng


Loading...

Phàm là con người ai chả có vết, người thông minh thì khéo che đậy làm cho vết mờ đi, còn người si thì cứ làm vết đã sâu nay lại còn sâu hơn!!!
Loading...

0 nhận xét: