Chồng mà biết đạo tu hành, Thì cô vợ chẳng sát sanh làm gì. Tối thì trì chú đại bi, Khuya công phu chẳng ranh gì thế gian...

Vợ chồng đồng lòng


Loading...

Chồng mà biết đạo tu hành,
Thì cô vợ chẳng sát sanh làm gì.
Tối thì trì chú đại bi,
Khuya công phu chẳng ranh gì thế gian.
Cùng nhau dạy dỗ con ngoan,
Gia đình hòa thuận ngập tràn yêu thương.
Vợ chồng cứ thế tựa nương,
Sẻ chia trau đổi trên đường chân tu.
Vén vô minh đã che mù,
Hết sạch hận thù trí tuệ tinh anh.
Vợ chồng đồng sức tu hành,
Hai lu hợp lại tạo thành lu to...là lo tu..!!!^^
Loading...

0 nhận xét: