Con người ta hơn nhau ở đức hạnh, ở những phẩm chất tốt đẹp trong tâm hồn. Khi giận giữ bạn là người phải gánh chịu hậu quả đầu tiên. Cho nê...

Vẻ đẹp trong tâm hồn


Loading...

Con người ta hơn nhau ở đức hạnh, ở những phẩm chất tốt đẹp trong tâm hồn.
Khi giận giữ bạn là người phải gánh chịu hậu quả đầu tiên. Cho nên tha thứ là một trong những đỉnh cao của vĩ đại. Trời cao biển rộng đến mấy cũng không bằng vẻ đẹp trong tâm hồn của mỗi chúng ta.
Loading...

0 nhận xét: