Em làm gì còn nước mắt, Mà họ cứ thắc mắc "vì sao em hay cười" Nước mắt cạn, hạnh phúc vỡ tan Và em giờ đã khác.

Và em gờ đã khác


Loading...

Em làm gì còn nước mắt,
Mà họ cứ thắc mắc "vì sao em hay cười"
Nước mắt cạn, hạnh phúc vỡ tan
Và em giờ đã khác.
Loading...

0 nhận xét: