Đây là đường hầm xuyên núi ở tại Italy với 6 làn đường. Một công trình tuyệt vời phải không các bạn. Đã có bạn nào đi qua con đường này chưa...

Đường hầm xuyên núi ở Italy


Loading...

Đây là đường hầm xuyên núi ở tại Italy với 6 làn đường. Một công trình tuyệt vời phải không các bạn. Đã có bạn nào đi qua con đường này chưa cho chút cảm giác đi :))


Loading...

0 nhận xét: