Khi tôi đúng thì chả ai biết nhưng khi tôi sai ai cũng bới vết. Tại sao con người lại không thể mở rộng tâm lòng vị tha...

Đúng và Sai


Loading...

Khi tôi đúng thì chả ai biết nhưng khi tôi sai ai cũng bới vết. Tại sao con người lại không thể mở rộng tâm lòng vị tha...
Loading...

0 nhận xét: