Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười - Rồi mới mỉm cười lại. Đừng đợi đến khi được yêu thương - Rồi mới yêu thương. Đừng đợi đến khi cô đơn -...

Đừng đợi - Vì không biết bạn sẽ phải đợi bao lâu đâu


Loading...

Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười - Rồi mới mỉm cười lại.
Đừng đợi đến khi được yêu thương - Rồi mới yêu thương.
Đừng đợi đến khi cô đơn - Rồi mới nhớ ra bạn bè.
Đừng đợi đến khi có một công việc vừa ý - Rồi mới làm việc.
Đừng đợi đến khi có thật nhiều - Rồi mới chia sẻ đôi chút.
Đừng đợi đến khi vấp ngã - Rồi mới nhớ đến những lời khuyên.
Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian - Rồi mới khởi đầu công việc.
Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng - Rồi mới xin lỗi.

Đừng đợi - Vì không biết bạn sẽ phải đợi bao lâu đâu
Loading...

0 nhận xét: