Hãy sống cho thật tốt để sau này chung ta không phải hối hận cho bất cứ việc gì chung ta đã làm.

Đừng làm hại bất kỳ ai trong cuộc sống này


Loading...

Hãy sống cho thật tốt để sau này chung ta không phải hối hận cho bất cứ việc gì chung ta đã làm.
Loading...

0 nhận xét: