Trong cuộc sống này chúng ta không nên mong chờ vào ai đó quá mức mà chúng ta hay cố gắng tự phấn đấu tất cả bằng chính năng lực của bản thâ...

Đừng dựa dẫm vào bất kì ai


Loading...

Trong cuộc sống này chúng ta không nên mong chờ vào ai đó quá mức mà chúng ta hay cố gắng tự phấn đấu tất cả bằng chính năng lực của bản thân mình.
Loading...

0 nhận xét: