Tượng Phật đá cao nhất thế giới trên vách núi ! Lạc Sơn Đại Phật là pho tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới, được tạc vào vách núi ở miền n...

Tượng Phật đá cao nhất thế giới trên vách núi


Loading...

Tượng Phật đá cao nhất thế giới trên vách núi !
Lạc Sơn Đại Phật là pho tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới, được tạc vào vách núi ở miền nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc !

Loading...

0 nhận xét: