Khi ta vấp ngã ta phải tự đứng dậy và bước đi chắc chắn hơn. Hay tự tin vào khả năng củng chính bản thân mình.

Tự tin


Loading...

Khi ta vấp ngã ta phải tự đứng dậy và bước đi chắc chắn hơn. Hay tự tin vào khả năng củng chính bản thân mình.
Loading...

0 nhận xét: