Có thể bạn không xinh...-> nhưng hãy cứ tự tin ...vì thần kinh ổn định... - Có thể đôi lúc bạn bị hâm ...-> nhưng hãy cứ an tâm ....ch...

Tự tin


Loading...

Có thể bạn không xinh...-> nhưng hãy cứ tự
tin ...vì thần kinh ổn định...
- Có thể đôi lúc bạn bị hâm ...-> nhưng hãy cứ
an tâm ....cho tâm hồn thanh thản...
- Có thể bạn chưa có người yêu -> nhưng hãy
cứ "tự kiêu" vì không phải bạn Ế ....mà là bạn
muốn sống thế mà thôi...khà khà..
Loading...

0 nhận xét: