Bạn phải biết, người ta đánh giá bạn dựa vào cách bạn tự đánh giá mình: - Bạn tự thương hại mình thì người ta cũng sẽ đáp trả bằng sự thương...

Tự tin vào chính mình


Loading...

Bạn phải biết, người ta đánh giá bạn dựa vào cách bạn tự đánh giá mình:
- Bạn tự thương hại mình thì người ta cũng sẽ đáp trả bằng sự thương hại.
- Bạn đủ tự tin thì người ta đáp trả bằng sự kính trọng.
- Bạn sa ngã thì đa số thiên hạ sẽ tỏ ra khinh bỉ bạn.

(St)
Loading...

0 nhận xét: