Nước tràn ly. . . . . .không thể hốt lại Người đi rồi. . . . . .không quay lại nữa đâu Người ra đi. . . . . .vì người thay đổi Tội tình gì. ...

Tội tình gì...


Loading...

Nước tràn ly. . .
. . .không thể hốt lại
Người đi rồi. . .
. . .không quay lại nữa đâu
Người ra đi. . .
. . .vì người thay đổi
Tội tình gì. . .
. . .mà ta phải khổ đau

Cafe đắng - bỏ đường thì ngọt !
Tình đắng rồi - bỏ cuộc là xong

Mất đi niềm tin vào cuộc sống. Nỗi buồn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của họ.
Loading...

0 nhận xét: