Hình ảnh một thanh niên bị kẹt cứng trong biển người thế này mà lại đang muốn đi tè thì sẽ phải làm sao đây ?

Tôi muốn đi tè


Loading...

Hình ảnh một thanh niên bị kẹt cứng trong biển người thế này mà lại đang muốn đi tè thì sẽ phải làm sao đây ?
Loading...

0 nhận xét: