Tôi chỉ có một mình, nhưng tôi vẫn là một con người; tôi không thể làm tất cả mọi thứ; nhưng tôi vẫn có thể làm một điều gì đó. Và bởi vì tô...

Tôi chỉ có một mình


Loading...

Tôi chỉ có một mình,
nhưng tôi vẫn là một con người;
tôi không thể làm tất cả mọi thứ;
nhưng tôi vẫn có thể làm một điều gì đó.
Và bởi vì tôi không thể làm tất cả mọi thứ nên tôi sẽ không từ chối bất cứ việc gì mà tôi có thể.
Loading...

0 nhận xét: