Trong tình yêu, yêu được một ai đó và có thể hi sinh tất cả vì người đó cũng là niềm hạnh phúc rất lownstrong tình yêu.

Tình yêu lớn...


Loading...

Trong tình yêu, yêu được một ai đó và có thể hi sinh tất cả vì người đó cũng là niềm hạnh phúc rất lownstrong tình yêu.
Loading...

0 nhận xét: