Tình yêu là 1 sợi dây mà cả 2 người đều phải giữ, đừng nên buông lỏng quá, hay đừng nên kéo căng quá vì 1 người kéo cũng không đủ và 1 người...

Tình yêu là gì?


Loading...

Tình yêu là 1 sợi dây mà cả 2 người đều phải giữ, đừng nên buông lỏng quá, hay đừng nên kéo căng quá vì 1 người kéo cũng không đủ và 1 người buông quá mạnh thì người kia sẽ đau !!!
Loading...

0 nhận xét: