Tỉnh ngộ trần gian cảnh mộng hoa , Thân này bao kiếp mãi dần dà . Lên lên , xuống xuống không ngừng nghỉ , Tỉnh tỉnh , mê mê biết mấy a ! Da...

Tỉnh ngộ trần gian cảnh mộng hoa


Loading...

Tỉnh ngộ trần gian cảnh mộng hoa ,
Thân này bao kiếp mãi dần dà .
Lên lên , xuống xuống không ngừng nghỉ ,
Tỉnh tỉnh , mê mê biết mấy a !
Danh lợi chung quy trò nước chảy .
Tài tình thôi cũng bóng chiều sa ...
Quay mình trở lại , về quê cũ ,
Thắp đuốc quang minh thấy rõ ràng .

ST
Loading...

0 nhận xét: