Thiên Bình chỉ biết lặng lẽ quan tâm ai đó mà k muốn cho người ta biết. Thiên Bình chỉ muốn người mình yêu được vui vẻ và hạnh phúc dù bên m...

Thích là phải nhích


Loading...

Thiên Bình chỉ biết lặng lẽ quan tâm ai đó mà k muốn cho người ta biết.
Thiên Bình chỉ muốn người mình yêu được vui vẻ và hạnh phúc dù bên mình hay bên ai khác.
Thiên Bình chỉ biết mỉm cười trc mặt mọi người để họ thấy mình mạnh mẽ như thế nào.
Giá như Thiên Bình chỉ dùng trái tim để thể hiện tình cảm còn dùng lý trí để hành động.
Giá như có thể bỏ đi cái khó quyết đoán của Thiên Bình , giữa nên và không nên...
Thì có lẽ Thiên Bình sẽ ít cô đơn hơn!
Loading...

0 nhận xét: