Sự thành thật có thể nó sẽ không đem lại cho bạn có nhiều bạn bè nhưng nó sẽ giúp bạn có được những người bạn đúng nghĩa. Tuy ít nhưng mà ch...

Thành thật


Loading...

Sự thành thật có thể nó sẽ không đem lại cho bạn có nhiều bạn bè nhưng nó sẽ giúp bạn có được những người bạn đúng nghĩa. Tuy ít nhưng mà chất lượng vẫn hơn nhiều phải không các bạn.
Loading...

0 nhận xét: