Cuộc sống ngắn ngủi giận nhau, ganh ghét nhau để làm gì? Hãy tha thứ cho nhau để cuộc sống tinh thần của ta thêm màu hồng nhé.

Tạp tha thứ


Loading...

Cuộc sống ngắn ngủi giận nhau, ganh ghét nhau để làm gì? Hãy tha thứ cho nhau để cuộc sống tinh thần của ta thêm màu hồng nhé.
Loading...

0 nhận xét: