Sống…Phải biết mình là ai - Đừng vì lòng sĩ diện mà làm khổ cha mẹ. - Đừng vì giàu sang mà khinh kẻ nghèo hèn. - Đừng vì tiền mà bán rẻ lươn...

Sống…Phải biết mình là ai


Loading...

Sống…Phải biết mình là ai
- Đừng vì lòng sĩ diện mà làm khổ cha mẹ.
- Đừng vì giàu sang mà khinh kẻ nghèo hèn.
- Đừng vì tiền mà bán rẻ lương tâm.
- Đừng coi mình khôn ngoan mà lừa lọc dối trá.
- Sông có khúc, người có lúc.
- Gieo nhân nào thì sau này gặp quả đó.
Loading...

0 nhận xét: