Biển cả mênh mông sóng cuộn trào Dòng đời mộng ảo lắm lao đao Khổ vui được mất bao phen luỵ Chỉ giác nơi Tâm thoát khổ sầu Sống trên đời ,đừ...

Sóng đời


Loading...

Biển cả mênh mông sóng cuộn trào
Dòng đời mộng ảo lắm lao đao
Khổ vui được mất bao phen luỵ
Chỉ giác nơi Tâm thoát khổ sầu

Sống trên đời ,đừng có nương tựa vào tường .Vì có ngày tường sẽ đổ .Chớ có nương tựa vào cây .Vì có ngày cây sẽ bật gốc .Không nên nương tựa vào ai .Vì có ngày người đó sẽ chết...Cho nên ,hãy nương tựa nơi chính mình...Nghĩa là phải biết lo tạo vốn sống...Vốn sống ở đây chính là Trí Tuệ chân thật nơi mình
Loading...

0 nhận xét: