CHÚNG SANH GIẢ,VỊ NGỘ CHI PHẬT; PHẬT GIẢ,DĨ NGỘ CHI CHÚNG SANH. "Chúng sanh là Phật chưa giác ngộ; Phật là chúng sanh đã giác ngô"...

"Chúng sanh là Phật chưa giác ngộ; Phật là chúng sanh đã giác ngô"


Loading...

CHÚNG SANH GIẢ,VỊ NGỘ CHI PHẬT;
PHẬT GIẢ,DĨ NGỘ CHI CHÚNG SANH.
"Chúng sanh là Phật chưa giác ngộ;
Phật là chúng sanh đã giác ngô".
Loading...

0 nhận xét: