Đồng ý là... - ...Không có "người này" thì có "người khác" - Nhưng... - Quan trọng là đi với "người khác" có đ...

Rất khó để quên một người xa lạ


Loading...

Đồng ý là...
- ...Không có "người này" thì có "người
khác"
- Nhưng...
- Quan trọng là đi với "người khác" có
được cảm
giác như "người này" hay không ?
- Thật dễ dàng làm quen với ... 1 người
xa lạ..
- Nhưng...
- Thật khó để quên đi 1 người xa lạ đã
từng quen....

Loading...

0 nhận xét: