Chuyện mình dấu ngược, dấu xuôi, Chuyện người vạch lá tìm sâu ích gì? Sửa mình tánh vụng nên thi, Dở thành ra tốt, quản chi miệng đời!

Quản chi miệng đời


Loading...

Chuyện mình dấu ngược, dấu xuôi,
Chuyện người vạch lá tìm sâu ích gì?
Sửa mình tánh vụng nên thi,
Dở thành ra tốt, quản chi miệng đời!
Loading...

0 nhận xét: