Một lời " TẠM BIỆT "... ... Đơn giản ... Khiến ta " KHÓC ". Một lời " CHIA TAY "... .... Đơn giản ... Khiến ta...

Đơn giản


Loading...

Một lời "TẠM BIỆT"... ... Đơn giản ... Khiến ta "KHÓC".
Một lời "CHIA TAY"... .... Đơn giản ... Khiến ta "ĐAU".
Một lời "NÓI DỐI"... ... Đơn giản ... Khiến ta "HẬN".
Một lời "THÚ NHẬN"... ... Đơn giản ... Khiến ta "THA THỨ".
...và...
Một người "ĐƠN GIẢN" khiến ta "YÊU"
Loading...

0 nhận xét: