"_Muốn có đứa bạn thân là con trai...!!! Để khi chán: - Đi đâu chơi hông, chở cho! Khi có chuyện buồn: - Vai nè! Dựa dô, rồi kể tao nge...

Đôi khi tình bạn còn lãng mạng hơn cả tình yêu


Loading...


"_Muốn có đứa bạn thân là con
trai...!!!
Để khi chán:
- Đi đâu chơi hông, chở cho!
Khi có chuyện buồn:
- Vai nè! Dựa dô, rồi kể tao nge!
Khi khóc:
- Áo nè, lau nước mắt đi ! Đừng
chùi mũi dô, nghe
má ...!!!
Loading...

0 nhận xét: