Niềm an ui lớn nhất của đời người là bố thí. Người đói cho ta bát cơm, người lạnh cho ta cái áo ấm, sự bố thí đúng cách có thể giúp cho nhữn...

Niềm an ủi lớn nhất của đời người


Loading...

Niềm an ui lớn nhất của đời người là bố thí. Người đói cho ta bát cơm, người lạnh cho ta cái áo ấm, sự bố thí đúng cách có thể giúp cho những người ngèo khổ vượt qua cơn hoạn nạn.


Loading...

0 nhận xét: