Cuộc đời cũng giống như cuốn sách, khi đọc hết đoạn buồn, hãy lật sang trang mới chứ đừng gập sách lại. Sau cơn mưa tròi lại sáng, chúng ta ...

Niềm tin vào chính mình


Loading...

Cuộc đời cũng giống như cuốn sách, khi đọc hết đoạn buồn, hãy lật sang trang mới chứ đừng gập sách lại. Sau cơn mưa tròi lại sáng, chúng ta phải có niềm tin vào chính mình.
Loading...

0 nhận xét: