Bạn tự hào đăng lên Facebook: "Bữa ăn trưa của mình đơn giản thế này thôi" Nhưng bạn có biết để có bữa ăn đơn giản đó, mẹ đã phải ...

Những hình ảnh cảm động về người mẹ


Loading...

Bạn tự hào đăng lên Facebook:
"Bữa ăn trưa của mình đơn giản thế này thôi"
Nhưng bạn có biết để có bữa ăn đơn giản đó, mẹ đã phải tích góp từng đồng bạc lẻ?

Loading...

0 nhận xét: