Cún cháp tay lạy phật, chim biết cúi đầu lạy phật, chuột biết lạy phật. Chúng đều là những con vật hàng ngày chúng ta thấy và chúng ta cung ...

Những con vật biết chắp tay lạy phật


Loading...

Cún cháp tay lạy phật, chim biết cúi đầu lạy phật, chuột biết lạy phật. Chúng đều là những con vật hàng ngày chúng ta thấy và chúng ta cung không thể ngờ rằng chúng lại thông minh đến như vậy phải không.Loading...

0 nhận xét: