Đừng cố dạy người khác phải sống thế nào - Nếu bạn chưa bao giờ trải qua cuộc sống giống như họ ! Và trên thực tế, thì chẳng ai có thể trải ...

Những câu nói hay và ý nghĩa bằng hình ảnh


Loading...

Đừng cố dạy người khác phải sống thế nào - Nếu bạn chưa bao giờ trải qua cuộc sống giống như họ ! Và trên thực tế, thì chẳng ai có thể trải qua cuộc sống giống như người khác - Nên chẳng ai có quyền phán xét cuộc sống của bất kỳ ai. Bởi vì những gì bạn nhìn thấy chẳng bao giờ là tất cả sự thật :)


Loading...

0 nhận xét: