Rồi mình sẽ lại yêu những...mỗi người sẽ lại yêu một người khác. Đời bạc bẽo hay tình người lạnh lẽo...Nhận được gì ngoài 3 chữ mất lòng tin...

Những câu nói cảm động lòng người


Loading...

Rồi mình sẽ lại yêu những...mỗi người sẽ lại yêu một người khác. Đời bạc bẽo hay tình người lạnh lẽo...Nhận được gì ngoài 3 chữ mất lòng tin. Im lặng chính là sự đau khổ nhất của một người con gái.Loading...

0 nhận xét: