Một cậu bé sẽ phải trải qua rất nhiều bậc thang trong cuộc đời để trưởng thành thành một người đàn ông thực sự, và gia đình chính là nơi dìu...

Những bước thang đầu đời


Loading...

Một cậu bé sẽ phải trải qua rất nhiều bậc thang trong cuộc đời để trưởng thành thành một người đàn ông thực sự, và gia đình chính là nơi dìu dắt những bước thang đầu đời vững chắc nhất .

IN THIS HOUSE, WE ARE REAL
WE MAKE MISTAKES, WE SAY SORRY, WE GIVE SECOND CHANCES
WE HAVE FUN, WE GIVE HUGS, WE FORGIVE
WE ARE FAMILY, WE LOVE...
Loading...

0 nhận xét: