Nhớ nhé.. .Đừng chọn vẻ bề ngoài. . .!!. . . *. . .Vì. . . nó có thể là giả dối. ..!!. . . *. . .Đừng chọn vật chất. ..!!. . . *. . . Vì ....

Nhớ nhé..


Loading...

Nhớ nhé..
.Đừng chọn vẻ bề ngoài. . .!!. . .
*. . .Vì. . . nó có thể là giả
dối. ..!!. . .
*. . .Đừng chọn vật chất. ..!!. . .
*. . . Vì . . . nó có thể sẽ mất đi. ..!!
~ . . .
*. . . Hãy chọn tấm lòng. ..!!~. . .
*. . .Vì. . . nó sẽ mang lại hạnh
phúc. .
Loading...

0 nhận xét: