Trong tình yêu người đến trước hay người đến sau không phải là điều quan trong. Điều quan trong nhất chính là người nào có thể đi với bạn hế...

Người sẽ đi với bạn suốt cuộc đời


Loading...

Trong tình yêu người đến trước hay người đến sau không phải là điều quan trong. Điều quan trong nhất chính là người nào có thể đi với bạn hết quãng đời còn lại.
Loading...

0 nhận xét: