Người ngạo muốn cao – Ta cúi xuống . Lấy gì đo... ? Lạc lõng giữa đời . Nghểnh cổ cao, nhìn lâu sẽ mỏi . Ắt phải cúi đầu. Ta lại sánh đôi.

Người ngạo muốn cao – Ta cúi xuống


Loading...

Người ngạo muốn cao – Ta cúi xuống .
Lấy gì đo... ? Lạc lõng giữa đời .
Nghểnh cổ cao, nhìn lâu sẽ mỏi .
Ắt phải cúi đầu. Ta lại sánh đôi.
Loading...

0 nhận xét: