Đừng bao giờ tự hào vì mình XINH mà TÁN được TRAI ĐẸP ! Mà hãy tự hỏi vì sao người ta XẤU mà TRAI ĐẸP vẫn cứ THEO ... Không NHAN SẮC chưa hẳ...

Người con gái đẹp là người có 1 tâm hồn trong sáng


Loading...

Đừng bao giờ tự hào vì mình XINH mà TÁN được TRAI ĐẸP !
Mà hãy tự hỏi vì sao người ta XẤU mà TRAI ĐẸP vẫn cứ THEO ...
Không NHAN SẮC chưa hẳn là THUA
THIỆT !!! ĐẸP NGHIÊNG THÀNH chưa chắc đã bằng ai.
Loading...

0 nhận xét: