Có hàng trăm, hàng ngàn loại người, hàng trăm, hàng ngàn kiểu đàn ông nhưng người đàn ông xứng đáng là khi liếc nhìn trăm ngàn cô gái khác v...

Người chồng xứng đáng


Loading...

Có hàng trăm, hàng ngàn loại người, hàng trăm, hàng ngàn kiểu đàn ông nhưng người đàn ông xứng đáng là khi liếc nhìn trăm ngàn cô gái khác vẫn phán rằng : "không đẹp bằng vợ tao"
Loading...

0 nhận xét: