Một chiếc bơm....... 2 chiếc ghế....... và ..... nghị lực sống....!!! Hình ảnh của một người đàn ông bị cụt 2 chân dưới mưa với 1 chiếc bơm ...

Nghị lực sống của người đàn ông cụt 2 chân


Loading...

Một chiếc bơm....... 2 chiếc ghế....... và ..... nghị lực sống....!!!
Hình ảnh của một người đàn ông bị cụt 2 chân dưới mưa với 1 chiếc bơm xe đạp và 2 chiếc ghế trên phố khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải khâm phục.
Loading...

0 nhận xét: