N ếu đã từng tổn thương - H ãy can đảm hàn gắn. N ếu đã từng gục ngã - H ãy vững lòng đứng lên. N ếu đã từng phải khóc - H ãy trải lòng hết ...

Nếu đã từng được sống, hãy trân trọng cuộc đời !


Loading...

Nếu đã từng tổn thương - Hãy can đảm hàn gắn.
Nếu đã từng gục ngã - Hãy vững lòng đứng lên.
Nếu đã từng phải khóc - Hãy trải lòng hết mình.
Nếu đã từng được cười - Hãy trân trọng niềm vui.
Nếu đã từng yêu thương - Hãy từ bỏ thù hận.
Nếu đã từng ân oán - Hãy rộng lòng thứ tha.
Nếu đã từng được nhận - Hãy tìm cách sẻ chia.
Nếu đã từng được sống - Hãy trân trọng cuộc đời
Loading...

0 nhận xét: