Có những điều không thể tự dưng mà có nếu không cố gắng, nỗ lực. Và cũng có những điều vì mình nghĩ là không thể thuộc về mình nên để vuột m...

Nếu là của nhau thì sẽ có lúc quay về


Loading...

Có những điều không thể tự dưng mà có nếu không cố gắng, nỗ lực. Và cũng có những điều vì mình nghĩ là không thể thuộc về mình nên để vuột mất
Loading...

0 nhận xét: