Hoa hồng đẹp là hoa hồng có gai Muốn hái hoa đẹp ta phải có tài Bất tài vô dụng vô phương hái Không khéo hoa hồng đâm đứt tay.

Muốn hái hoa phải có tài


Loading...

Hoa hồng đẹp là hoa hồng có gai
Muốn hái hoa đẹp ta phải có tài
Bất tài vô dụng vô phương hái
Không khéo hoa hồng đâm đứt tay.
Loading...

0 nhận xét: