"Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người . Lòng người trăm bể ngàn tên, thẳm sâu vót nhọn vươn lên chực chờ

Lòng người


Loading...

"Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người . Lòng người trăm bể ngàn tên, thẳm sâu vót nhọn vươn lên chực chờ
Loading...

0 nhận xét: