Ông cha ta với kinh nghiệm sống của mình đã kết luận là : “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Tâm của ta tốt thì mọi người sẽ cảm nhận được nét đẹp c...

Lời dặn của mẹ


Loading...

Ông cha ta với kinh nghiệm sống của mình đã kết luận là : “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Tâm của ta tốt thì mọi người sẽ cảm nhận được nét đẹp của ta từ tận trong tâm.
Loading...

0 nhận xét: