Khi người con gái của bạn khóc. Họ không cần bạn phải làm điều gì lớn lao cả. Bạn chỉ cần ôm cô ấy vào lòng mà thôi. Nhớ nhé...!

Làm gì khi người yêu khóc?


Loading...

Khi người con gái của bạn khóc. Họ không cần bạn phải làm điều gì lớn lao cả. Bạn chỉ cần ôm cô ấy vào lòng mà thôi. Nhớ nhé...!
Loading...

0 nhận xét: