Chờ đợi, lòng kiên nhẫn chính là một yếu tố quan trọng trong đời sống của mỗi chúng ta. Các cụ ngày xưa có câu "dục tốc bất đạt" n...

Kiễn nhẫn chờ đợi


Loading...

Chờ đợi, lòng kiên nhẫn chính là một yếu tố quan trọng trong đời sống của mỗi chúng ta. Các cụ ngày xưa có câu "dục tốc bất đạt" nghĩa là phàm làm chuyện gì thì cũng phải từ từ,coi trước coi sau,coi thời thế,tính toán kỹ lưỡng. nếu mọi chuyện làm mà không tính toán,mới nghĩ đã làm,vội vội vàng vàng không nắm dc thời cơ nhất định thì mọi chuyện làm có thể thất bại.không đạt dc hiệu wa như mong muốn........
Loading...

0 nhận xét: