Không đau khổ lấy chi làm chất liệu . Không buồn thương sao biết chuyện con người . Không nghèo đói làm sao thi vị hóa . Không lang thang sa...

Không đau khổ lấy chi làm chất liệu


Loading...

Không đau khổ lấy chi làm chất liệu .
Không buồn thương sao biết chuyện con người .
Không nghèo đói làm sao thi vị hóa .
Không lang thang sao biết gió mưa nhiều !
Loading...

0 nhận xét: